marți, 5 august 2014

TEZAURE DIN MUZEELE ORAŞULUI CHIŞINĂU

Tezaure din muzeele oraşului Chişinău (secolele XVI-XVIII) / Ministerul Culturii al Republicii Moldova ; Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei ; coord. : Viorel M. Butnaru. – Ch. : Ed. Universitas, 1994. – 130 p.
Lucrarea valorifică un număr de 41 de descoperiri numismatice păstrate în colecţiile a trei muzee: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul de Arheologie şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. În al doilea capitol, întitulat Emitenţi şi emisiuni monetare, sunt prezentate „spaţiile monetare” din care au provenit monedele şi anume: Imperiul Otoman, Imperiul Romano-German, Moldova, Polonia, Ragusa, Rusia, Spania, Suedia, Timurizii, Transilvania, Ungaria şi Veneţia. Acest capitol cuprinde diverse informaţii istorice şi numismatice. Volumul se încheie cu un indice şi este însoţit de ilustraţii: o hartă a Moldovei istorice din secolele XVI şi XVII, planşe cu monede de aur şi argint, obiecte de podoabă, accesorii vestimentare şi vase. 
A elaborat: 
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu