marți, 5 august 2014

MUZEUL BASARABEAN ÎN FLUXUL ISTORIEI

Ploşniţă, Elena. Muzeul basarabean în fluxul istoriei / Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ; Muzeul Național de Istorie a Moldovei ; Elena Ploşniţă ; pref. de Radu Florescu. – Ch. : Civitas, 1998. – 152 p.
 Volumul are drept temă evoluţia muzeelor de pe teritoriul dintre Prut şi Nistru de la apariţia primelor colecţii în secolul al XIX-lea şi până la sfârşitul secolului al XX-lea. Sunt prezentate o serie de aspecte din activitatea muzeelor Republicii Moldova în anii 1990-1995. Sunt reflectate principalele şcoli muzeografice şi personalităţile reprezentative, dar şi perspectivele de dezvoltare a muzeografiei în Republica Moldova.Volumul include patru capitole: Premisele activității muzeale în Basarabia și apariția muzeului public; Repere din istoria dezvoltării muzeografiei basarabene în anii 1918-1944; Rețeaua muzeistică a Republicii Moldova în perioada regimului sovietic și Reflecții asupra dezvoltării muzeografiei în etapa actuală.
A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu