marți, 5 august 2014

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA: 50

Academia de Științe a Republicii Moldova: 50 [ghid inform.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, pref. de acad. Andrei Andrieș. – Ch. : [S. n.], 1996. – P. 178 
Ghidul informativ Academia de Științe a Republicii Moldova a apărut în preajma jubileului de 50 ani de la înființarea primelor instituții științifice de tip academic în Republica Moldova, incluzându-se informații vizavi de istoria Academiei de Științe a Republicii Moldova în aspectele și structurile ei de bază: prezidiu, secții, institute. Un compartiment aparte îl constituie succintele prezentări ale activității tuturor membrilor academiei: titulari și corespondenți, precum și lista membrilor de onoare din țară și de peste hotare. Sunt prezentate secțiile de științe socio-umane, științe biologice și chimice, științe fizice și matematice, științe tehnice, ştiințe medicale și instituțiile atașate de prezidiul Academiei de Științe a R. Moldova.
La final, sunt incluse anexe în care sunt prezente listele consiliilor științifice specializate, membrii Academiei de Științe a Republicii Moldova: membrii titulari, membrii corespondenți, membrii de onoare.
A elaborat: 
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu