marți, 5 august 2014

ЕВРЕЙСКИЙ КИШИНЕВ

Еврейский Кишинев : [путеводитель] / Евр. б-ка им. И. Мангера ; сост. : Сарра Шпитальник ; отв. за вып. : А. Бацманова. – К. : S. n., 1995. – 15 с.
Ghidul de față își propune să facă aducă la cunoștința cititorilor și turiștilor oraşului informații despre unele obiective turistice ce reflectă viața evreilor din Chișinău în a doua jumătate a sec. XIX și în sec. XX: Spitalul Evreiesc, Sinagogile din Chișinău, casele de copii și monumentele evreiești ș.a.
                                                                    ~~~~~
Путеводитель ставит перед собой задачу познакомить читателей и экскурсантов с некоторыми сохранившимися достопримечательностями, связанными с жизнью евреев Кишинева в. 2-ой пол. XIX и XX столетия.
A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu