marți, 5 august 2014

CHIŞINĂU 1936-1996

Chișinău: 1936-1996 / Mariana Șlapac, Ana Boldureanu, Eugen Nicolae [et al.]. – Ch. : VALMAS-TERRA RUXANDA, 1996. – 32 p.
Cartea conține descrierea din punct de vedere istoric și geografic a orașului Chișinău în limba română și franceză. Lucrarea prezintă, în mare parte, imagini vechi a monumentelor din Chișinău, cât și fotografii ale edificiilor actuale de importanță națională (Clădirea vechii Primării, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Biserica Sfântul Ilie, Biserica Luterană, Penitenciarul, Gimnaziul nr. 1 de băieţi, Farmacia Kagan, Gimnaziul de fete al Zemstvei, Seminarul Teologic, Reşedinţa familiei Bagdasarov, Sala cu Orgă, Palatul Republicii, Castelul de apă ş.a.).
A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu