miercuri, 6 august 2014

SÂNGEREI

Anatol Eremia, Vitalie Ciobanu, Alexandru Furtună, Viorica Răileanu, Albina Dumbrăveanu, Vasile PavelL, Nicolae Băieşu, Dinu Poştarencu. Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate. Ch.: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2012. 320 p. (monografie). ISBN 978-9975-4307-5-3

Noutatea acestei cărţi constă în faptul că cititorului i se propune o ediţie enciclopedică care structurează informaţii despre cadrul geografic şi istoric, despre viaţa culturală şi spirituală, eseuri biografice despre 60 de personalităţi originare din acest raion, precum şi o succintă expunere a materialelor documentare referitoare la istoria tuturor celor 70 de localităţi (incluzând oraşele Sângerei şi Biruinţa) ale acestei unităţi administrative din centrul Republicii Moldova.
A elaborat:
Diana JIERU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu