vineri, 31 ianuarie 2014

JUDEŢUL SOROCA: FILE DE ISTORIE

Bulat, Nicolae. Judeţul Soroca: file de istorie / N. Bulat.- Ch.: ARC, (Tip. Centrală), 2000 .- 350 p.

Cartea pe care o propune autorul cititorilor nu a fost uşor de scris. E şi firesc - subiectul ei a cerut ani lungi de căutări şi cercetări. Cu un talent deosebit autorul redă frumuseţea şi pitorescul acestor meleaguri înfloritoare, cîmpia Soroca blagoslovind-o cu coline înverzite, dumbrăvi răcoroase, cîmpii întinse şi mănoase, lunci scăldate în razele soarelui. "Cîmpia Sorocii...O zare rotundă de horboţică albastră, întinsuri largi, fermecătoare..."
                                                                      
A elaborat
 Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu