miercuri, 5 februarie 2014

NICOLAE TESTIMIŢANU - VIGUROS STEJAR AL NEAMULUI

Stici, Ion. Nicolae Testimiţanu - viguros stejar al neamului / I. Stici. - Ch.: Î.S.F.E.-P Tip. Centrală, 2004. - 648 p.
La bibliografia mult regretatului şi scumpului nostru părinte, profesorului Nicolae Testemiţeanu, se înscriu 80 de cercuri, dovadă că dacă trăia s-ar bucura de sosirea celei de a 80-a toamnă. Este binevenită în carte expunerea acelei bibliografii selective a lucrării ştiinţifice publicate în diverse etape ale vieţii de către profesorul Nicolae Testemiţeanu, precum si redarea acelui contur al şcolii ştiinţifice fondate de dumnealui. Acestă carte va fi citită de diferite categorii de cititori, găsind real ecou în inimile lor.
                  A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu