miercuri, 29 ianuarie 2014

CETĂŢI MEDIEVALE DIN MOLDOVA

Şlapac, Mariana. CETĂŢI MEDIEVALE DIN MOLDOVA (mijlocul sec. al XIV-lea) / Mariana Şlapac. - Ch.: ARC, 2004 (Comb. Poligrafic). - 372 p.
Prin prezentul demers ştiinţific autorul încearcă să reconstituie imaginea de ansamblu a arhitecturii militare din Moldova istorică (astăzi fortificaţiile ei sînt dispersate pe teritoriile a trei ţări: Republica Moldova, România şi Ucraina). De asemea, se completează considerabil banca de date a arhitecturii fortificate regionale cu noi informaţii. În atenţia autorului este şi nivelul morfologic, raportat la părţile componente ale celor mai importante complexe defensive din Moldova. Lucrarea este destinată studenţilor şi profesorilor: istorici, arhitecţi, arheologi, restauratori, urbanişti, critici de artă. Informaţia poate fi utilă şi diverselor categorii de specialişti, precum şi publicului larg interesat de cultura şi civilizaţia medievală.
                                                                                                           A elaborat:
                                                                                                          Diana JIERU


                                                                                     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu