joi, 2 ianuarie 2014

MILEŞTII MICI, CULTURĂ ŞI DESTINE

Brihuneţ, Manole. Mileştii Mici, cultură şi destine / Manole Brihuneţ; consultant şt.: Mariana Şlapac; red. şt.: Liliana Condrativa; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Inst. de Studii Enciclopedice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul raional Ialoveni. - Chişinău: S. n., 2013 (Î. S. F. E.- P "Tipografia Centrală"). - 576 p.


Monografia elaborată de părintele Manole Brihuneţ va fi binevenită în toate familiile mileştenilor şi va fi de folos celor interesaţi de istorie, cultura laică şi creştină, economică, factori care condiţionează în mod direct evoluţia comunităţii umane în linie ascendentă. O deosebită atenţie autorul acordă organizării administrative comunei Mileştii Mici, în componenţa căreia intră satele Mileştii Mici şi Piatra Albă. E important că părintele descrie fiecare domeniu de activitate al mileştenilor de la prima atestare pînă în prezent. Autorul ne readuce în anii stabilirii proprietăţii funciare, dezvoltarea primelor întreprinderi comerciale din sat în perioada interbelică, numărul morilor de vînt, al balcanilor, apariţia primelor auto în sat, formarea colhozului.


                                                                                   A elaborat:
                                                                                Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu