marți, 15 octombrie 2013

Tehnici operationale in turismMindrigan, V
Tehnici operationale in turism: (note de curs) / Mindrigan V.,Onoi M., Berzan S.; red. st.: Risneac B. - Chisinau: Editura USEFS, 2013.- 172p.
Lucrarea "Tehnici operationale in turism" constituie o parte componenta a sistemului de invatamint din domeniul turismului.Ea este destinata profesorilor, studentilor si masteranzilor de la specializarea " Cultura fizica recreativa" si "Tehnologii in managementul turistic" fiind utila de asemenea tuturor celor ce doresc sa studieze diversele aspecte ale pietii turistice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu