marți, 15 octombrie 2013

Marketingul turismului intern

Cavcaliuc, Ina
Marketingul turismului intern / Ina Cavcaliuc, Viorelia Moldovan- Batrinac. -Ch.:S.n., 2010 (Crio SA). - 100p.
Bibliogr.: p. ...(..lit).
In procesul realizarii lucrarii s-a tins spre relevarea, prin prisma marketingului strategic, a oportunitatilor de valorificare a resurselor turismului intern.Recomandarile  ce se contin in lucrare au caracter teoretico-metodologic si aplicativ.Ele isi pot gasi aplicare in procesele de elaborare si de realizare a strategiilor nationale si locale pe termen scurt si mediu de stimulare si promovare a turismului intern.Fara a pretinde ca prezenta lucrare trateaza exaustiv marketingul turismului intern, ea poate servi ca punct de pornire pentru noi demersuri stiintifice, necesare pentru deplina valorificare a potentialului turistic al Republicii Moldova si pentru generarea de efecte socio-economice multiplicatorii.Lucrarea se adreseaza studentiilor, la nivel universitar so preuniversitar de la specialitatile de pofil, managerilor din domeniul turismului ,celor care doresc sa acumuleze sau sa actualizeze cunostintele in domeniul marketingului turistic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu