marți, 1 octombrie 2013

Potenţialul turistic al raionului Cahul

Noni, Ludmila
Potenţialul turistic al raionului Cahul / Ludmila Noni.- Ch.: " Bons Offices" SRL, 2010. - 116 p.
Dezvoltarea socio-economică a oricărei comunităţi depinde în mare măsură de resursele acestei şi capacitatea sa de a le valorifica. Aşa cum resursele în cele mai multe cazuri sunt limitate,se impune o bună  planificare a utilizării lor pe termin mediu şi lung. Necesitatea elaborării acestei lucrări,reiese din lipsa unei evaluări a potenţialului turistic al raionului Cahul,dar şi din cauza importanţei pe care îl are acest potenţial în promovarea imaginii acestei regiuni. Această evaluare sistematizează a potenţialului turistic al raionului Cahul,este utilă administraţiei publice locale, cît şi unor ONG-uri,agenţii de turism,mediului academic,ect. Mai multe documente strategice naţionale şi locale ca:
 - Strategia de dezvoltare durabila a turismului in Republica Moldova in anii 2003-2015,
- Strategia Nationala de Dezvoltare pentru 2008-2011,
- Programul de dezvoltare socio-economica a raionului Cahul pe 2008-2001,accentueaza necesitatea cunoasterii,promovarii si valorificarii potentialului turistic local.
Lucrarea este comusa din 6 paragrafe structurate in asa fel incit sa ofere un minim cadru teoretic despre notiunile si conceptele utilizate;Potentialul turistic national si antropic al raionului Cahul; Analiza SWOT a potentialului turistic al raionului Cahul; Cadrul institutional de realizare a politicii in domeniul turismului la nivel local; Rolul planificarii strategice si a actorilor comunitari in dezvoltarea turismului local,dupa care urmeaza unele concluzii si recomandari pentru imbunatatirea situatiei in domeniu.
Pentru o prezentare mai buna a principalelor resurse turistice, textul este insotit de imagini, dar si unele anexe care ofera o imagine mai ampla a potentialului turistic al raionului Cahul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu