luni, 28 iulie 2014

OPACI. FILE DE ISTOIRE.

Furtună, Al. Garaba, Vl. Opaci. File de istorie. Chişinău, Tipograf Sirius SRL, 2010, 294 p.

În lucrare şi-a găsit reflectare istoria localităţii OPACI (r-l Căuşeni) de la prima atestare documentară şi până în prezent. O atenţie deosebită a fost acordată studierii vieţii social-economice şi culturale, procesului demografic etc. Materialul local a fost încadrat într-un larg context istoric şi analizat în plan evolutiv. Studiul poate fi de un real folos în procesul de predare a istoriei.
A efectuat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu