luni, 14 iulie 2014

EXPOZIŢIA VEGETAŢIA MOLDOVEI DIN GRADINA BOTANICĂ A AŞM

Gheorghe Postolache. Expoziţia Vegetaţia Moldovei din Gradina Botanică A AŞM / Gh. Postolache; Acad. de Științe a Moldovei. – Chișinău : Î.E.P. Știința, 2010. – 80 p.

Lucrarea este consacrată împlinirii a 60 de ani de la instituirea Grădinii Botanice a Academiei de Știinţe a Moldovei, amplasată în partea de est a oraşului Chişinău. Ediţia include 7 capitole: modele de elaborare; caracterizarea generală a teritoriului; vegetația forestieră; microexpoziția vegetație de stepă; microexpoziția pajişti mezofite de luncă; microexpoziția pajişti mezofite de deal; colecţii specii de plante rare.
Cartea Expoziția Vegetația Moldovei din Grădina Botanică a AȘM familiarizează cititorul cu diversitatea speciilor de plante autohtone, descrie metodele folosite la mobilizarea genofonului autohton și principiile de creare a 12 microexpoziții de forestiere, plus o microexpoziție de stepă și două de luncă. Ediţia este destinată cercetătorilor științifici, specialiștilor în botanică.
A efectuat: 
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu