miercuri, 30 iulie 2014

MEMBRII ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţ. (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei  col. red. : acad. Haralambie Corbu, ... – Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2006 (Combinatul Poligr.). – 431 p. – (Col. „Academica”).
Ediţia în cauză este, de fapt, un dicţionar și cuprinde nume notorii de savanţi autohtoni şi străini din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniuni de creaţie. Numele incluse în acest dicționar sunt din diverse domenii: medicină, istorie, fizică, economie, ligvistică etc., iar după gradul științific sunt doctori habilitați, ingineri, critici, istorici literari.
Dicţionarul include biografiile și realizările ştiinţifice a 75 de membri titulari, 84 de membri corespondenţi, 53 de membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Compartimentul cu privire la membrii de onoare include somităţi ştiinţifice de referinţă din diferite ţări europene: Germania, Franţa, Polonia, România, Rusia.La final este un index de nume și bibliografia generală
A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu