vineri, 14 martie 2014

PARCURILE BOIEREŞTI DIN rEPUBLICA MOLDOVA

Tarhon, Petru Gh. Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova: Istoria fondării, starea actuală, structura compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile mecologo-biologice ale plantelor / Petru Gh. Tarhon; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muz. Naţ. De Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. - Chişinău: Pontos, 2013 (F.E.- P " Tipografia Centrală"). - 648 p.

Lucrarea " Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova" este constituită din doua părţi. În cele doua părţi din Partea 1 sunt expuse pentru prima dată istoria parcurilor boiereşti de pe teritoriul Tepublicii Moldova, Fondatorii lor, structura compoziţională şi diversitatea speciilor lemnoase, folosite la crearea lor. Parcurile boiereşti, chiar în starea lor de astăzi, mai prezintă capodopere excelente, un patrimoniu istorico-cultural şi material naţional de mare valoare.Despre acesta ne vorbesc numeroasele ilustraţii color, în mare parte peisaje inedite, scheme, tabele ce întregesc conţinutul volumului respectiv. Partea a 2 conţine materiale ce se referă la particularităţile ecologice şi biologice ale speciilor de plante conifere şi plante cu flori folosite în crearea parcurilor. Lucrarea este destinată, în egală măsură, atât specialiştilor în materie de ecologie, protecţie a naturii, dendrologie, protecţia a monumentelor de arhitectură peisagistică, cât şi publicului larg, prietenilor naturii.
A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu