luni, 3 martie 2014

MĂNĂSTIREA VORONEŢ

Eşanu, Andrei. Mănăstirea Voroneţ: Istorie. Cultură. Spiritualitate / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. - Ch.: Pontos, 2010(F.E.-P. Tipografia Centrală). - 416 p .

Lucrarea de faţă include o serie de studii dedicate mai multor aspecte din istoria mănăstirii, precum şi Pomelnicul Mănăstirii Voroneţ ca importantă relicvă cultural spirituală şi sursă istorică, care , fiind editat, revine la posesorul ei legitim. Lucrarea este împărţită în trei comportamente.Primul compartament cuprinde istoria Mănăstirii Voroneţ sub mai multe aspecte, al doilea cuprinde Pomelnicul mănăstirii Voroneţ cu un studiu introductiv, precum si textul transliterat si facsmil al Pomelnicului, iar al treilea conţine o serie de studii care pornesc de la informaţiile cuprinse în Pomelnic şi este înzestreată cu o listă de abrevieri, un indice de nume, locuri şi materii, o bibliografie şi numeroase ilustraţii.În totalitatea ei, lucrarea reprezintă o încercare de a urmări istoria multidimensională a mănăstirii Voroneţ de la începuturile ei - din sec.al XV-lea până astăzi.
Lucrarea a fost elaborată cu sprijinul Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Acedemiei de Ştiinţe a Moldovei şi al Institutului de Istorie şi Ştiinţe Politice al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu