marți, 18 martie 2014

GRIMĂNCĂUŢI

Nicolae Buzdugan. Grimăncăuţi - izvorul vieţii noastre - Chişinău : Elan Inc, 2013 (Tipogr. " Elan Poligraf "). - 204 p.
În această carte autorul scrie adevărul despre oamenii din sat, despre suferinţele şi uimilinţele lor îndurate pe parcursul celor două mari încercări care au stat în calea sătenilor. Cartea reprezintă în acelaşi timp şi o recunoaştinţă adusă vrednicilor înaintaşi ai acestui meleag, care au vieţuit aici şi care au dovedit sentimente de dragoste faţă de neamul din care s-au ridicat. Acuma cartea e la dispoziţia tuturor, din ea veţi afla că de-a lungul secolelor n-am fost singuri. Am avut veci şi prieteni dar şi duşmani, care au încercat să ne umilească. Însă strămoşii noştri au ştiut că cea mai mare umilinţă e să te împaci cu umilinţa. Ei au luptat cu demnitate. Nu s-au împăcat cu nedreptăţile şi nu s-au lăsat bătuţi.
A elaborat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu