luni, 10 februarie 2014

TRADIŢII MILITARE (TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR)

Tradiţii militare (Trecut, prezent şi viitor) / Simion Carp, Ghenadie Chiriţa, Terentie Carp [et al.]; Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, Acad. " Ştefan cel Mare" a MAI, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Ch.: "Bons Ofiices" SRL, 2013. - 508 p. Bibliogr.: p. 502.
Volumul Tradiţii militare (trecut, prezent şi viitor) este o lucrare în care este analizat sintetic, echilibru şi echidistant tradţiile militare ale înaintaşilor noştri, începînd cu perioada antică şi pînă în epoca modernă şi contemporană, se impunea cu strigenţă de mai mult timp. Autorii volumului Tradiţii militare (trecut, prezent şi viitor) şi-au fixat drept scop principal să adune, să selecteze, să ordoneze, să analizeze, să evidenţieze în măsura posibilului, toate sursele documentare şi să includă în circuitul ştiinţific tradiţii militare, faptele militare, arta militară, manifestările de vitejie, curaj şi spirit de sacrificiu demonstrate de înaintaşii noştri pe cîmpurile de luptă, pentru a spori gloria şi onoarea ostăşească.
A elaborat:
Diana JIERUNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu