vineri, 11 aprilie 2014

SCHIŢE DIN ISTORIA ORAŞULUI BASARABEASCA

Cebanova, N.N. Schiţe din istoria Basarabeasca = Страницы истории г.Басарабяска / N.N. Cebanova. - Ch.: Reclama, 2004 (Tipogr. " Reclama"). - 128 p.
Lucrarea de faţă oferă o primă imgine generală, de ansamblu, absolut necesară, mai ales în contextul actual, când istoria trebuie să reafirme menirea de a fi carte de învăţătură. Lucrarea " Schiţe din istoria oraşului Basarabeasca" redă istoria localităţii de la începuturi până în zilele noastre, se adresează profesorilor de istorie, studenţilor, elevilor, şi nu în ultimul rând - băştinaşilor ce vor lăsa suflet să-şi spună cuvântul în vederea scrierii unei istorii a oraşului Basarabeasca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu