marți, 8 aprilie 2014

SADOVA DE PE APA ZALOBIŢEI FILE DE ISTORIE

Ciubucciu, Vlad. Sadova de pe apa Zălobiţei: file de istorie / Vlad Ciubucciu. - Ch.: Iulian, 2013 F.E.P. "Tipogr. Centrală". - 244 p .
Această lucrare redă istoria veche a acestei localităţi. Că istoria modernă şi contemporană a satului era mereu în palmă. Pline de sănătate şi voie bună se arătau şi poienele de pe mal de heleşteu, taberele şcolăreşti din pădurea de alăturea - un avut al doritorilor de tihnă sufletească pus în slujba celor care cutezau să organizeze aici competiţii sportive şi intelectuale, diverse simpozioane de talie naţională şi internaţională. Sadova devenise o inimă fierbinte a tării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu