marți, 17 iunie 2014

CHIŞINĂU. FILE DE ISTORIE

Eşanu, Andrei. Chişinău. File de istorie: cercetări, documente, materiale / Andrei Eşanu. – Ch. : Museum, 1998. – 216 p.

Această lucrare scrisă despre orașul Chișinău a fost editată la scurt timp de la împlinirea celor 460 de ani de la prima atestare documentară. Lucrarea este împărțită în trei părți:
Partea I urmărește scopul de a prezenta un tablou al evoluției istorice a orașului Chișinău de la începuturi până în 1991 și este elaborată în stil monografic;
Partea a II-a înglobează un șir de documente, izvoare narative și materiale statistice (1436-1812) ale vremii cu privire la istoria orașului.Partea a III-a include rezumatele a peste 50 de documente inedite cu date suplimentare referitoare la istoria Chișinăului și a unor localități limitrofe.
 La finalul lucrării este prezentat un tabel cronologic al celor mai importante date din istoria Chișinăului de odinioară. 
A efectuat:
Diana JIERU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu