miercuri, 27 noiembrie 2013

Rezervaţia " Prutul de Jos" / Gheorghe Postolache, Andrei Munteanu, Dragos Postplache [et al.]. Ch. : S. n., 2012 (F.E. -" Tipogr. Centrala" ). - 152 p.
Bibliogr.: p. 148-150 (58 tit.)
In lucrarea Rezervaţia " Prutul de Jos" sunt descrise diversitatea florei, faunei şi vegetaţiei unei suprafeţe de mare valooare pentru conservarea biodiversităţii.Conspectul florei include 310 specii de plante vasculare şi o succinta descriere a fiecarei specii a aparteneţei ecologice, geografice etc.Este dată o caracteristică fitosociologică a vegetaţiei şi sunt descrise 40 asociaţii vegetale.Dinamică multianuală şi sezonieră, zonarea vegetaţiei constituie capitole aparte ale lucrarii.Lucrarea a fost elaborată de un grup de botanişti şi zoologi de la Gradina Botanica si Institutul de Zoologie ale Academiei de Ştiinte a Moldovei pe baza materialului acumulat prin cercetările ştiinţifice efectuale în ultimii decenii.Monografia este destinată cercetătorilor ştiinţifici din domeniile biologiei, ecologiei, profesorilor şi studenţilor, tuturor celor care se interesează de protecţia biodiversitaţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu