luni, 27 mai 2013

Geografia Turismului (Note de curs)



"Geografia Turismului" este destinat studentilor si masteranzilor de la specialitatea "Turism" , pentru formarea unor specialitati  de inalta calificare in acest domeniu, de o mare necesitate si actualitate practicva.In scopul dezvaluirii obiectivelor  tresate in cuprinsul acestui curs,au fost folosite studiile teoretice si aplicatiile practice din republica noastra si din strainatate.Sunt scoase in evidenta realizarile,dificultatile si perspectivele dezvooltarii turismului in majoritatea statelor lumii,inclusiv in Republica Moldova si statele cu probleme similare.Prezenta lucrare poate fi propusa si in calitate de indrumar turistic foarte util,indeosebi pentru turismul balnear,sporturile de iarna,turismul religios,turismul de afaceri si distractiv.
Geografia turismului : (notde curs) / Petru Bacal, Iacob Cocos ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Ch. : ASEM, 2012. - 227 p.
Bibliogr.: p.173-174(45 tit).
ISBN 978-9975-75-599-3.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu